Правила

Загальні положення.

1.1. Ця угода («Угода») регламентує порядок та умови надання послуг сайтом goldenmines.cloud, іменованої далі по тексту «Організатор», і адресовано фізичній особі, що бажає отримувати послуги зазначеного сайту (далі «Учасник»).

1.2. Для початку отримання послуг учасник явно, повно і беззастережно приймає всі умови Угоди і якщо Ви не згодні з будь-якою умовою угоди, Організатор пропонує вам відмовитися від використання його послуг.

1.3. Організатор і учасник визнають порядок і форму цієї угоди як рівносильно письмовій угоді.

1.4. Адміністрація goldenmines.cloud залишає за собою право вносити будь-які зміни та доповнення до Угоди користувача та сайту без попередження користувачів.

Терміни та Визначення.

2.1. Гра - вид діяльності, спрямований на задоволення потреб людини в розвазі, насолоди, зняття напруги, а також на розвиток певних навичок і вмінь у формі вільного самовираження людини, не пов'язаних з досягненням утилітарних цілей та доставляють радість самі по собі.

2.2. Ігровий майданчик - програмно-апаратний комплекс фізичних пристроїв і програмного забезпечення, розташований в глобальній мережі інтернет, призначений для організації проведення дозвілля і відпочинку.

2.3. Гра «goldenmines.cloud», економічна онлайн-гра є окремою та унікальною назвою для ігрового майданчика, що належить Організаторові, і розташований за адресами в інтернеті. http://goldenmines.cloud, де Організатор надає послуги учаснику для організації його розваги, дозвілля та відпочинку в порядку і на умовах, викладених у цій угоді.

2.4. Ігровий інвентар - умовна ігрова одиниця для участі у грі, іменована «золото», місцем обліку та зберіганням якої є ігровий рахунок учасника в електронному вигляді у форматі облікової системи ігрового майданчика «goldenmines.cloud».

2.5. Ігровий рахунок - віртуальний рахунок учасника гри, що надається організатором кожному учаснику на ігровому майданчику для обліку ігрового інвентарю (золота).

Предмет цієї Угоди

3.1. Предметом цієї Угоди є надання організатором учаснику послуг з організації дозвілля та відпочинку в грі «goldenmines.cloud» відповідно до умов цієї Угоди. Під такими послугами, зокрема, розуміються такі: послуги з купівлі-продажу ігрового інвентарю (золота), ведення обліку значимої інформації: руху по ігровому рахунку, забезпечення заходів з ідентифікації і безпеки учасників, розробка програмного забезпечення інтегрованих в ігрову площадку і зовнішні програми, інформаційні та інші послуги, необхідні для організації гри та обслуговування учасника в її процесі на майданчику організатора.

3.2. Гра в цілому, а так само будь-який її елемент або поєднання з зовнішним ігровиме додатком, створені виключно для розваг. Учасник визнає, що всі види діяльності в грі на ігровому майданчику є для нього розвагою. Учасник погоджується з тим, що в залежності від характеристик його аккаунта, ступінь його участі в грі буде доступна в різній мірі.

3.3. Учасник погоджується, що він несе особисту відповідальність за всі дії, зроблені з ігровим інвентарем (золотом): купівлею, продажем, введенням і виведенням, а також за ігрові дії на ігровому майданчику: створення, купівлю-продаж, операції зі всіма ігровими елементами та іншими ігровими атрибутами та об'єктами, що використовуються для ігрового процесу.

3.4. Учасник визнає, що ступінь і можливість участі в розвагах на сервері Гри є головними якостями наданої йому послуги.

Права та обов'язки сторін.

4.1 Права та обов'язки учасника.

4.1.1. Брати участь у грі «goldenmines.cloud» можуть лише особи, які досягли цивільної дієздатності за законодавством країни своєї резиденції. Всі наслідки невиконання даної умови покладаються на учасника.

4.1.2. Ступінь і спосіб участі в грі визначаються самим учасником, але не можуть суперечити цій угоді і правилам ігрового майданчика.

4.1.3. Учасник зобов'язаний:

4.1.3.1. правдиво повідомляти відомості про себе при реєстрації на першу вимогу Організатора надати достовірні відомості про свою особу, що дозволяють ідентифікувати його як власника аккаунта в грі;

4.1.3.2. не використовувати гру для вчинення будь-яких дій, що суперечать міжнародному законодавству і законодавству країни - резиденції Учасника;

4.1.3.3. не використовувати недокументовані особливості (баги) і помилки програмного забезпечення гри, та негайно повідомляти Організатору про них, а також про осіб, що використовують ці помилки;

4.1.3.4. не використовувати зовнішні програми будь-якого роду, для отримання переваг в грі;

4.1.3.5. не використовувати для реклами свого партнерського посилання, а так само ресурсу, що її містить, поштові розсилки та інші види повідомлень особам, які не висловлювали згоди їх отримувати (спам);

4.1.3.6. не вправі обмежувати доступ інших учасників або інших осіб до гри, зобов'язані шанобливо і коректно ставитися до учасників гри, а також до Організатора, його партнерів і співробітників, не створювати перешкоди в роботі останніх;

4.1.3.7. не обманювати Організатора і учасників гри;

4.1.3.8. не використовувати ненормативну лексику і образи в будь-якій формі;

4.1.3.9. не порочити дії інших гравців і Адміністрації;

4.1.3.10. не погрожувати насильством і фізичною розправою проти будь-кого;

4.1.3.11. не поширювати матеріали які пропагують несприйняття або ненависть до будь-якої раси, релігії, культурі, нації, народу, мови, політиці, державі, ідеології або громадському руху;

4.1.3.12. не рекламувати порнографію, наркотики і ресурси, що містять подібну інформацію;

4.1.3.13. не використовувати дії, термінологію або жаргон для завуалювання порушень обов'язків учасника;

4.1.3.14. самостійно піклуватися про необхідні заходи комп'ютерної та іншої безпеки, зберігати в таємниці і не передавати іншім особам або іншому учаснику свої ідентифікаційні дані: логін, пароль облікового запису і ін., не допускати несанкціонованого доступу до поштової скриньки, вказаною в профілі облікового запису учасника. Весь ризик несприятливих наслідків розголошення цих даних несе учасник, так як учасник згоден з тим, що система інформаційної безпеки ігрового майданчика виключає передачу логіна, пароля та ідентифікаційної інформації облікового запису учасника третім особам;

4.1.3.15. самостійно нести персональну відповідальність за ведення своїх фінансових угод і операцій, Організатор не несе відповідальності за вчинені фінансові дії між гравцями з передачі ігрового інвентарю та ігрової валюти, а також інших ігрових атрибутів;

4.1.3.16. про свої претензії та скарги першим повідомляти організатора в письмовій формі через сторінку «Допомога»;

4.1.3.17. регулярно самостійно знайомитися з новинами гри, а також зі змінами в цій угоді і в правилах гри на ігровому майданчику. Користувач зобов'язаний уважно читати Угоду користувача і опис функцій і послуг проекту не рідше одного разу на тиждень (вони можуть зазнавати змін і доповнення), так як незнання правил не знімає з Користувача відповідальності за їх порушення.

4.2 Права та обов'язки організатора.

4.2.1. Організатор зобов'язаний:

4.2.1.1. забезпечити без стягування плати доступ учасника на ігровий майданчик і до участі в грі. Учасник самостійно за свій рахунок оплачує доступ в мережу Інтернет і несе інші витрати, пов'язані з даною дією;

4.2.1.2. вести облік ігрового інвентарю (золота) на ігровому рахунку учасника;

4.2.1.3. регулярно удосконалювати апаратно-програмний комплекс, але не гарантує, що програмне забезпечення Гри не містить помилок, а апаратна частина не вийде з робочих параметрів і буде функціонувати безперебійно;

4.2.1.4. дотримуватися режиму конфіденційності щодо персональних даних учасника в порядку п. 6 цієї угоди;

4.2.1.5. нести фінансові зобов'язання щодо забезпечення еквівалентної курсової вартості ігрового інвентаря (золота) на ігровому рахунку учасника. Курсова вартість ігрового інвентаря (золота) дорівнює: 100 золота = 1 ₽. Отримання виплат користувачем обмежується наявністю на його рахунку Cash Points. 1 Cash Point дає право на виведення з системи 1 ₽.

Cash Points нараховуються за:

  • При поповненні балансу вам нараховуються Cash Points в кількості 30% від суми поповнення.
  • Поповнення рефералом 1-го рівня, 40% йде в Cash Points
  • Поповнення рефералом 2-го рівня, 15% йде в Cash Points

4.2.1.6. Будь-якій особі, яка законно володіє ігровим інвентарем (золотом), здійснюється оплата грошової суми, обумовленої курсовою вартістю (золота), за вирахуванням витрат на здійснення даної операції.

4.2.2. Організатор має право:

4.2.2.1. надавати учаснику додаткові платні послуги, перелік яких, а також порядок і умови користування якими визначаються цією угодою, правилами ігрової площадки та іншими оголошеннями організатора. При цьому організатор має право в будь-який час змінити кількість і обсяг пропонованих платних послуг, їх вартість, назва, вид і ефект від використання;

4.2.2.2. призупинити дію цієї угоди і відключити учасника від участі в грі на час проведення розслідування за підозрою учасника у порушенні цієї Угоди і правил ігрового майданчика;

4.2.2.3. виключити учасника з гри, якщо встановить, що учасник порушив цю угоду або правила, встановлені на ігровому майданчику, в порядку 5.10 цієї угоди;

4.2.2.4. частково або повністю переривати надання послуг без попередження учасника при проведенні реконструкції, ремонту і профілактичних робіт на майданчику;

4.2.2.5. Організатор не несе відповідальності за неправильне функціонування програмного забезпечення гри. Учасник використовує програмне забезпечення за принципом «ЯК Є» («AS IS»). Якщо організатор встановить, що при грі виник збій (помилка) у роботі майданчика, то результати, які відбулися під час некоректної роботи програмного забезпечення, можуть бути анульовані або змінені на розсуд організатора. Учасник згоден не апелювати до організатора з приводу якості, кількості, порядку і термінів надаваних йому ігрових можливостей і послуг;

4.2.2.6. в односторонньому порядку змінювати курс ігрового інвентарю.

Гарантії та відповідальність.

5.1. Організатор не гарантує постійний і безперервний доступ до ігровому майданчику і його послуг у разі виникнення технічних неполадок і/чи непередбачених обставин, в числі яких: неповноцінна робота або не функціонування інтернет-провайдерів, серверів інформації, банківських та платіжних систем, а також неправомірних дій третіх осіб. Організатор докладе всіх зусиль для недопущення збоїв, але не несе відповідальності за тимчасові технічні збої і перерви в роботі Гри, незалежно від причин таких помилок.

5.2 Учасник повністю згоден, що організатор не може нести відповідальність за збитки учасника, що виникли у зв'язку з протиправними діями третіх осіб, спрямованими на порушення системи безпеки електронного обладнання та баз даних гри, або внаслідок незалежних від організатора перебоїв, призупинення або припинення роботи каналів і мереж зв'язку, що використовуються для взаємодії з учасником, а також неправомірних або необґрунтованих дій платіжних систем, а так само третіх осіб.

5.3. Організатор не несе відповідальності за збитки, понесені в результаті використання або не використання учасником інформації про Гру, ігрових правил і самої Гри і не несе відповідальності за збитки чи іншу шкоду, що виник у учасника у зв'язку з його некваліфікованими діями і незнанням ігрових правил або його помилки в розрахунках.

5.4. Учасник згоден з тим, що використовує ігрову площадку по своїй добрій волі і на свій власний ризик. Організатор не дає учаснику ніякої гарантії того, що він отримає вигоду або користь від участі у грі. Ступінь участі в Грі визначається самим учасником.

5.5. Організатор не несе відповідальності перед учасником за дії інших учасників.

5.6. У разі виникнення спорів та розбіжностей на ігровому майданчику, рішення Організатора є остаточним, а учасник погоджується з ним повністю. Всі суперечки і розбіжності, що виникають у зв'язку з цією угодою, повинні бути вирішені шляхом переговорів. Якщо угода не може бути досягнута шляхом переговорів, спорів, розбіжностей і вимог, що випливають з цієї угоди, підлягають резолюції відповідно до чинного законодавства.

5.7. Організатор не несе податкового тягаря за Учасника. Учасник зобов'язується самостійно включати можливі отримані доходи в податкову декларацію відповідно до законодавства країни своєї резиденції.

5.8. Організатор може вносити зміни в цю угоду, правила ігрового майданчика та інші документи в односторонньому порядку. У разі внесення змін до документів Організатор розміщує останні версії документів на сайті ігрового майданчика. Всі зміни вступають в силу з моменту розміщення. Учасник має право розірвати цю Угоду в протягом 3 днів, якщо він не згоден із внесеними змінами. У такому разі розірвання угоди здійснюється згідно з п. 5.9 цієї Угоди. На Учасника покладається обов'язок регулярно відвідувати офіційний сайт Гри з метою ознайомлення з офіційними документами та новинами.

5.9. Учасник має право розірвати цю Угоду в односторонньому порядку без збереження ігрового облікового запису. При цьому всі витрати, пов'язані з участю в грі, учаснику не компенсуються і не повертаються. Ігровий інвентар (золото), знаходяться на ігровому рахунку учасника, підлягають поверненню в порядку п. 4.2.1.6 цієї Угоди.

5.10. Організатор має право розірвати цю Угоду в односторонньому порядку, а також вчиняти інші дії, що обмежують можливості в Грі, у відношенні учасника або групи учасників, які є співучасниками виявлених порушень умов цієї Угоди. При цьому всі ігрові атрибути, ігровий інвентар (золото) що знаходяться в акаунті і на ігровому рахунку учасника або групи учасників, та всі витрати не відшкодовуються і не будуть відшкодовані.

5.11. Організатор і Учасник звільняються від відповідальності у випадку виникнення обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), до числа яких відносяться, але переліком не обмежуються: стихійні лиха, війни, вогню (пожежі), повені, вибухи, тероризм, бунти, цивільні хвилювання, акти урядової або регулюючої влади, хакерські атаки, відсутності або нефункціонування збої роботи енергопостачання, постачальників Інтернет-послуг, мереж зв'язку або інших систем, мереж і послуг. Сторона, у якої виникли такі обставини, повинна в розумні терміни і доступним способом оповістити про такі обставини іншу сторону.

Конфіденційність.

6.1. Умова конфіденційності поширюється на інформацію, яку Організатор може отримати про Учасника під час його перебування на сайті Гри і яка може бути співвіднесена з даним конкретним користувачем. Організатор автоматично отримує і записує в серверні логи технічну інформацію з вашого веб-переглядача: IP адреса, адреса запитуваної сторінки і т. д. Організатор може записувати «cookies» на комп'ютер користувача і згодом використовувати їх. Організатор гарантує, що дані, повідомлені учасником при реєстрації в Грі, будуть використовуватися Організатором тільки всередині Гри.

6.2. Організатор має право передати персональну інформацію про Учасника третім особам тільки у випадках, якщо:

6.2.1. Учасник виявив бажання розкрити цю інформацію;

6.2.2. Без цього Учасник не може скористатися бажаним продуктом або послугою, зокрема - інформація про імена (ніках), ігрових атрибутах - може бути доступна іншим учасникам;

6.2.3. Цього вимагає міжнародне законодавство та / або органи влади з дотриманням законної процедури;

Інші положення.

7.1. Недійсність частини чи пункту (підпункту) цієї угоди не тягне недійсності всіх інших частин і пунктів (підпунктів).

7.2. Термін дії цієї Угоди встановлюється на весь період дії ігрового майданчика, тобто на невизначений строк, і не передбачає терміну цієї угоди.

7.3. Реєструючись і перебуваючи на ігровому майданчику, учасник визнає, що він прочитав, зрозумів і повністю приймає умови цієї Угоди, а також правила гри та інших офіційних документів.

7.4. Для отримання послуги сайту, Учасник повністю приймає всі умови Угоди. У разі незгоди з будь-якою з умов Угоди, учаснику пропонується відмовитися від використання послуг сайту.
З метою виключити введення Учасника в оману (обман), Організатор попереджає до початку прийняття згоди Учасником використання послуг сайту про те, що запропоновані Учаснику послуги у вигляді гри засновані на ризику, що виникає між кількома учасниками гри за встановленими організатором даної гри правилами.
Грошові кошти Учасника, необхідні для забезпечення гри (придбання коштів для гри, поліпшення гравцем умов для виграшу і т. д.), прийняв умови Угоди, направляються в загальний ігровий фонд Учасників (гравців), з якого складаються, в тому числі виграші. Відповідно організатор попереджає вас, що гра частково заснована на принципах фінансової піраміди і в будь-який момент ви можете втратити всі свої кошти, при цьому не будете мати до організатора сайту ніяких претензій.
Крім того, приймаючи угоду, Учасник підтверджує свою згоду на користування ігровим фондом організатором для організації та обслуговування гри серед учасників.
Кінцевим результатом ігрового ризику є виграш. Водночас Організатор зобов'язується звести до мінімально можливого негативного наслідку ризику учасника в грі, з метою залучення фізичних осіб до сайту.
Одночасно представлена послуга у вигляді гри спрямована на задоволення потреб Учасника, які він шляхом своєї згоди на участь визначає і оцінює самостійно.
Ці умови гри та інші відомості сайту не мають мети організатора спонукати в учаснику емоції, пов'язані з передбаченням успіху (азарту).

7.5. Угода набирає чинності з моменту реєстрації учасника в проекті.